O spoločnosti


Vítame Vás vo firme 4concept s.r.o. . 

Vážený obchodný partner,
dovoľte nám prezentovať profil našej firmy.

Stavebná firma vznikla 31. júla 2011. Je zapísaná v Obchodnom registri v oddiely S.r.o., Vložka číslo  75444/B
Predstavujeme sa Vám ako stavebno-obchodná spoločnosť, ktorá v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné stavebné dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou zákaziek.

Firma sa zaoberá predovšetkým stavebnou činnosťou, ale aj obchodnou činnosťou. Stavebná časť firmy realizuje výstavbu zrubov a iných drevostavieb, stavby na kľúč, rekonštrukcie budov, hlavnú stavebnú výrobu, natieračskými a maliarskymi prácami a pomocnú stavebnú výrobu a taktiež prefinancovanie menších stavebných celkov..

Firma vykonáva rôzne stavebné práce po celom území Slovenskej republiky. 

Svojou doterajšou činnosťou sme dokázali, že sme konkurencie schopní s ktoroukoľvek stavebnou firmou podobného zamerania. Kvalita a parametre našich doteraz zrealizovaných stavieb, ako aj stavieb, ktoré v súčasnosti realizujeme, Vám zaručujú, že ak si vyberiete pre realizáciu Vášho projektu práve našu spoločnosť, rozhodli ste sa správne.

Team stavebnej spoločnosti 4concept s.r.o